Preafericitul Părinte Patriarh Daniel:

Catedrala Mântuirii Neamului,
un simbol al sufletului românesc

Intrucât o biserică ortodoxă este învelișul arhitectural al unui conținut spiritual, și anume comuniunea oamenilor credincioși cu Hristos - Capul Bisericii celei vii, "Același ieri, astăzi și in veci" (Evrei 13,8), fiecare biserică ortodoxă trebuie să exprime eternitatea în timp, deci în fiecare veac. Iar amprenta de veac se vede în ceea ce se aduce nou ca un reflex și ca o ofrandă a veacului respectiv, nu numai privitor la materialele construcției, ci și ca interpretare a spațiului sacru.