Crucea de pe Catapeteasma Catedralei Naționale este gata de montaj


2019.07.24cCrucea cu moleniile (Maica Domnului și Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul) care încheie în partea de sus compoziția Catapetesmei Catedralei Naționale este gata de montaj.

*moleniile - cele două două icoane plasate de-o parte și de alta a Crucii care încheie catapetesmele bisericilor ortodoxe reprezentând pe Maica Domnului și pe Sfântul Apostol Ioan. Termenul molenii este de origine slavă și nu are corespondent în limbile occidentale. La singular, termenul molenie înseamnă „rugăciune” în limba slavonă.
Această lucrare are aproximativ 5 metri înălțime. Întreaga Catapeteasmă, dar și pictura pereților Catedralei Naționale sunt realizate de o echipă coordonată de pictorul bisericesc Daniel Codrescu.

Proiectele în mozaic sunt inițial pictate după care se aplică teserele fabricate în atelierul Orsoni din Veneţia, a explicat pictorul Daniel Codrescu pentru basilica.ro.

*tesera (tessera) - bucată mică de piatră sau marmură, din sticlă de Murano, gresie sau ceramică glazurată, de formă cubică sau prismatică folosită la realizarea lucrărilor în tehnica mozaicului. În antichitate, tessera se referea la o bucată mică de os, metal, argilă, de formă rectangulară sau neregulată care servea ca jeton, ca bilet de intrare la spectacole sau ca bon pentru distribuția de cereale.
Crucea cu moleniile va fi montată la 18 metri înălțime pe catapeteasma unică în toată lumea ortodoxă.

Potrivit coordonatorului lucrării, crucea de pe Catapeteasma CMN este o reprezentare care își are sursele de inspirație în pictura bizantină cu trimiteri și la pictura moldovenească. Ea este, de asemenea, inspirată din picturi de la Lavra Mănăstirii Studenița, de la Mănăstirea Moldovița, dar și din crucifixele lui Cimabue și Giotto.

În continuare, pictorii lucrează la prepararea proiectelor pentru Turla Centrală (Pantocrator), dar și pentru cea a absidei Altarului.

Pictorul Daniel Codrescu lucrează la Icoana Pantocrator care va fi aplicată în Turla Centrală a CMN. Foto credit: Daniel Codrescu
Pe absida Altarului CMN a fost deja montată icoana Maicii Domnului „Platytera” – cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România.

Tot în Altar vor mai fi aplicate reprezentări ale prorocilor Vechiului Testament, Cortul Mărturiei, scena împărtăşirii Apostolilor, Jertfa lui Melchisedec şi alte scene vechi testamentare.

Întreaga lucrare în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului este o pictură cu surse de inspirație având rădăcini în tradiția isihastă și în pictura veche de origine bizantină și post-bizantină, fiind în același timp în consonanță cu spațiul arhitectural și cu necesitățile ritualului liturgic Ortodox contemporan.

În ceea ce privește lucrările de construcție de la Catedrala Națională, acestea sunt concentrate pe acoperirea Turlei Centrale și a Altarului, dar și la porticurile adiacente spaţiului exterior.

*portic - galerie exterioară, mărginită de o colonadă, uneori cu arcade, care servește ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei piețe, al unei clădiri etc. sau ca intrare monumentală într-un edificiu. Provine din fr. portique, lat. porticus.
De asemenea, continuă lucrările la subsolurile adiacente pe partea de nord şi de sud a Catedralei Naționale.